COVID-19rako neurri bereziak

Ikasture berria modu presentzialean abian jarri ahal izateko zenbait neurri hartu behar izan ditugu ikastola osatzen dugun komunitate osoaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko. Ondorengo dokumnetuan, zehaztapen guztiak agertzen dira. 

Neurri bereziak